Isolerskivor

BEWi tillverkar XPS i tryckhållfastheter från XPS 300 – XPS 500 i tjocklekar från 30 – 120 mm.

XPS 300

 • för grund, sockel, bottenbjälklag
 • väggar, tak
 • gårdar, trafik- och
  parkeringsområden

XPS 400

 • för grund, sockel, bottenbjälklag
 • för markarbeten, trafik och
 • gårdsområden som ska tåla
  tunga laster

XPS 500

 • för särskilt krävande
  förhållanden
 • när tung last är konstant eller de
  aktuella lasterna är höga ibland,
  såsom trafikleder och grunder
  för järnvägar eller bangårdar

 

 • Isolering av fundament
 • Uppdelning av sockeln
 • Isolering av källarväggar
 • Isolering av golv direkt på marken
 • Isolering av ventilerade bas golv
 • Isolering av väggar
 • Isolering av mellanliggande golv
 • Isolering av omvända tak
 • Frostisolering av byggnader
 • Isolering av gårdar och gator
 • Isolering av vägar och ramper
 • Isolering av parkeringsplatser
 • Isolering av vattenledningar och avlopp
 • Isolering av järnvägar och bangårdar
 • Element

Nedladdningar

Prestandadeklaration BEWi XPS 300
Ladda ner  Download-Icon
Prestandadeklaration BEWi XPS 400
Ladda ner  Download-Icon
Prestandadeklaration BEWi XPS 500
Ladda ner  Download-Icon
Säkerhetsdatablad BEWi XPS
Ladda ner  Download-Icon
BEWi XPS Broschyr
Ladda ner  Download-Icon

Produkter

SPECIFIKATIONERSTANDARDENHETBEWi XPS 300BEWi XPS 400BEWi XPS 500
TryckhållfasthetEN 826kN/m²300400500
Tillåten långtidslast EN 1606kN/m²135160200
λD deklarerat värdeEN 12667W/mK0,034-0,037 0,036-0,0370,036-0,037
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,70,70,7
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1FEF
Tolerans längd och breddEN 822mmLängd ±10 Bredd ±8Längd ±10 Bredd ±8Längd ±10 Bredd ±8
Tolerans tjocklek (klass)EN 823mm-2/+3-2/+3-2/+3
Tolerans planhetEN 825mm/m666
Tolerans rätvinkelhetEN 824mm/m555

Instagram

 • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021