Dräneringsskiva EPS

I dagens bostäder utnyttjas källaren på ett annat sätt än förr. Ofta används den som en boyta och då ställs högre krav på värmeisolering och komfort. Källarväggarna kan man isolera antingen ut- eller invändigt. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att isolermaterialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Materialet medger att man kan höja temperaturen i källaren utan bekymmer för den ökande fuktbelastningen på ytterväggen.

Dräneringsskiva S80 med fiberduk

Dräneringsskivan gör att fukten inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukten utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat. Skivan har en specialfals som förenklar monteringen, dessutom minimerar den risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken förhindrar återfyllnadsmaterialet från att täppa igen dräneringsspåren och garanterar dräneringsskivans funktion.

Dräneringsskiva S80/S200

BEWi Dräneringsskiva är en cellplastskiva speciellt avsedd för dränering, fukt- och värmeisolering av källaryttervägg.

Dräneringsskivan är en spårad EPS skiva som bör förses med fiberduk för att förhindra att återfyllnadsmaterial täpper igen dräneringsspåren. För djup över 2,5 meter används S200, vid mindre djup kan S80 användas.

BEWi Dräneringsskiva levereras falsad eller ofalsad.

 

  • Diffusionsöppet
  • Minskade energikostnader
  • Ökad komfort

Nedladdningar

Produktdatablad BEWi EPS
Ladda ner  Download-Icon
Prestandadeklaration EPS S80
Ladda ner  Download-Icon
Prestandadeklaration EPS S200
Ladda ner  Download-Icon
Byggvarudeklaration
Ladda ner  Download-Icon
Säkerhetsdatablad
Ladda ner  Download-Icon

Produkter

SPECIFIKATIONERSTANDARDENHETBEWi Dräneringsskiva vit m. dukBEWi Dräneringsskiva S80BEWi Dräneringsskiva S200
TryckhållfasthetEN 826kPa8080200
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa242460
λD deklarerat värdeEN 13164W/mK0,0380,0380,034
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,00,5-4,00,5-4,0
Kapillaritet
Längdutvidgningskoefficient10-6 m/m0C707070
Max. Temp.808080
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1FFF
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%+- 0,6%+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2+- 2+- 2
Tolerans PlanhetEN 824mm/m151515
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+ 5+ 5+ 5

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021