Dräneringsskiva Grey

I dagens bostäder utnyttjas källaren på ett annat sätt än förr. Ofta används den som en boyta och då ställs högre krav på värmeisolering och komfort. Källarväggarna kan man isolera antingen ut- eller invändigt. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att isolermaterialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Materialet medger att man kan höja temperaturen i källaren utan bekymmer för den ökande fuktbelastningen på ytterväggen.

Dräneringsskiva S80 med fiberduk

Dräneringsskivan gör att fukten inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukten utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat. Skivan har en specialfals som förenklar monteringen, dessutom minimerar den risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken förhindrar återfyllnadsmaterialet från att täppa igen dräneringsspåren och garanterar dräneringsskivans funktion.

 

  • Diffusionsöppen
  • Minskade energikostnader
  • Ökad komfort

Nedladdningar

Produktdatablad BEWi Dräneringsskiva med fiberduk
Ladda ner  Download-Icon
Prestandadeklaration EPS GREY 80
Ladda ner  Download-Icon
Byggvarudeklaration GREY
Ladda ner  Download-Icon
Säkerhetsdatablad EPS
Ladda ner  Download-Icon

Produkter

SPECIFIKATIONERSTANDARDENHETBEWi Dräneringsskiva GREY m. duk
TryckhållfasthetEN 826kPa80
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last)EN 1606kPa24
λD deklarerat värdeEN 13164W/mK0,031
Vattenabsorption, nedsänktEN 12087Vol%0,5-4,0
KapillaritetKappilärbrytande
Längdutvidgningskoefficient10-6 m/m0C70
Max. Temp.0℃80
Brandegenskaper (klass)EN 13501-1F
Relativt vattenångmotståndEN 10456u faktor
Tolerans Längd och breddEN 822mm+- 0,6%
Tolerans Tjocklek (klass)EN 823mm+- 2
Tolerans PlanhetEN 824mm/m15
Tolerans RätvinkelhetEN 825mm/m+ 5
Standardformatmm2700 x 850

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021