Rätt produkt i rätt tid

Vi tillverkar rätt produkter i rätt tid i alla kvantiteter, från stora serier till ett fåtal förpackningar, som inte kräver investeringar i specialverktyg.

Val av material

Med utgångspunkt från 3D-modeller eller produkten som ska skyddas, logistik, volym etc väljer vi material tillsammans med våra kunder.

Design

Våra designers gör en modell av den optimala förpackningslösningen. Modellen baseras på de aktuella specifikationerna och visas i 3D. Vi tar fram en prototyp om det behövs – det underlättar ofta att kunna vrida och vända, klämma och känna på en fysisk lösning. Vi tar ansvar för hela processen: produktion av verktyg, ytterhölje och tillbehör, service, underhåll mm och följer förpackningen genom hela produktcykeln.

Samarbete skapar hållbara lösningar

Vi hjälper dig genom hela processen, från tidigt skede i produktplanering till färdig produkt med ex. stötsäkert eller isolerande material. Samarbete från ett tidigt skede ger oss möjligheten att skapa en optimal lösning ur både ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv.

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021