Armering för bärande yttervägg vid återfyllnad av jord

Armering för bärande yttervägg vid återfyllnad av jord

Avstånd mellan skiljeväggar Betongtjocklek Vertikal armering, centrisk Horisontal armering, båda sidor
A B
7m 140mm 10mm CC 250 12mm CC 300 12mm CC 200 eller 16mm CC 300
190mm 10mm CC 250 12mm CC 400 12mm CC 400
8m 140mm 10mm CC 250 12mm CC 200 eller 16mm CC 300 12mm CC 200 eller 16mm CC 300
190mm 10mm CC 250 12mm CC 300 12mm CC 200 eller 16mm CC 300
9m 190mm 10mm CC 250 12mm CC 200 eller 16mm CC 300 12mm CC 200 eller 16mm CC 300
10m 190mm 12mm CC 250 12mm CC 200 eller 16mm CC 300 12mm CC 200 eller 16mm CC 300
 
  • A: Fyllnadshöjd max 2,0 meter. Vägghöjd min 2,4 meter
  • B: Fyllnadshöjd max 2,5 meter. Vägghöjd min 3,0 meter
  • : Översta plastbron skall i tillägg ha 2x12mm som läggs i nedre delen av plastbron
  • : I de första två lagren skall det vara 2×12 mm på både övre och nedre delen av båda plastbroarna. Totalt 8x2x12 mm fördelat på två lager.
   

Armering för bärande yttervägg med lättfyllnad.

Fyllnadshöjd max 2,5 meter. Vägghöjd min. 2,4 meter.
Avstånd mellan skiljeväggar Betongtjocklek Vertikal armering, centrisk Horisontal armering, båda sidor
7m 140mm 10mm CC 300 10mm CC 300
190mm 10mm CC 300 10mm CC 300
8m 140mm 10mm CC 300 12mm CC 300
190mm 10mm CC 300 12mm CC 300
9m 190mm 12mm CC 300 12mm CC 300
10m 190mm 12mm CC 300 12mm CC 300
 

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021