Högeffektiv PIR-Isolering för bostäder, kontor, industri och jordbruk. 

UNILIN isoleringsskivor kombinerar en unik värmeisoleringsförmåga med hög tryckhållfasthet, god formstabilitet och låg vikt. De är resistenta mot fukt, vatten och de flesta byggnadskemikalier och ger samtidigt ett effektivt skydd mot värme- och energiförluster. Det gör dem optimala för tak-, vägg- och golvkonstruktioner i bostäder, kontor och i industri- och jordbruksfastigheter. UNILIN isoleringsskivor är mycket innovativa och kvaliteten kontrolleras löpande. Skivorna är ett värdefullt verktyg för arkitekter, planerare, byggherrar och renoverare och de är perfekt anpassade till dagens stränga energi- och miljökrav.

6 fördelar med en PIR-skiva

+ Hög isoleringsförmåga: lambda 0,022 W/mK
Ett värmeisoleringsvärde på 0,022 W/mK gör det möjligt att använda tunnare isoleringsskikt jämfört med andra material. Vissa produkter har spontade kanter för att säkerställa ett obrutet isoleringsskikt utan köldbryggor.

+ Robust material
Våra robusta och styva skivor har en hög tryckhållfasthet och är mycket formstabila.

+ Enkel och effektiv installation
Praktiska format, låg vikt och spontade kanter gör att installationsarbetet går snabbt och smidigt.

+ Garanterad kvalitet
Våra isoleringsskivor är CE-märkta. Tillverkningen övervakas noggrant av oberoende experter för att garantera en hög produktkvalitet.

+ Fokus på miljön
UTHERM isoleringsskivor har en utmärkt miljöprestanda över sin livscykel, vilket garanteras i en oberoende verifierad miljövarudeklaration: Behovet av certifieringar ses ständigt över.

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021