BEWiSynbra Circular lanserades i oktober 2018 och är ett viktigt strategiskt steg mot att nå våra hållbarhetsmål.

Genom att etablera BEWiSynbra Circular kommer vi att bidra till att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi för EPS-industrin. BEWiSynbra Circular ansvarar för insamling och återvinning av EPS-material för koncernen, och har definierat ett ambitiöst årligt mål på 60 000 ton återvunnen EPS.

Vårt mål är att göra BEWiSynbra till den mest pålitliga aktören när det gäller hållbarhet och återvinning. Vi ska sätta standarden för hållbart beteende inom vår bransch.

För att öka medvetenheten och förändra den allmänna synen på EPS – Har vi har lanserat initiativet Use – ReUse.

Med introduktionen av Use – ReUse strävar vi efter att sätta en ny industristandard för insamling och återvinning av EPS och sprida budskapet att ”EPS är 100% återvinningsbart”.

Use – ReUse kommer att göra människor mer medvetna och samtidigt erbjuda en lösning för insamling och återvinning på alla nivåer. Det är ett långsiktigt projekt. Vi försöker förändra människors beteende och det tar tid.

Mer information finns på www.usereuse.com

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021