BEWiSynbra Group är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och har också tilldelats ISO 9001 Quality Management System. Båda certifieringarna är resultatet av en medveten strategi och hårt arbete för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Effektiviteten är bra för miljön och vårt företag.

BEWiSynbra Grup har utarbetat ett ledningssystem med miljön i fokus på flera nivåer. Vi klimatkompenserarför våra anställdas resor i arbetet. Vi har bytt alla lampor på vårt huvudkontor till mer energieffektiv belysning. Men en viktig del av vårt miljöarbete är produktutveckling. Genom att till exempel utveckla mer effektiva produkter minskar vi transporterna från fabrikerna till kunder, mindre volymer till transport innebär mindre påverkan på naturen.

Inom BEWiSynbra Group arbetar vi för att främja en hälsosam livsstil bland våra anställda och bidra till en hållbar utveckling, där resurshantering är en indikator. Vi följer tillämpliga lagar och andra krav. Vi tror att ständiga förbättringar förhindrar och minskar den negativa miljöpåverkan som kan orsakas av vår produktion.

  • Vi försöker minska vårt koldioxidavtryck på alla möjliga sätt och kontinuerligt förbättra vår arbetsmiljö.
  • Vi hanterar alla våra resurser med omsorg med målet att spara energi.
  • Genom att implementera säkra arbetsmetoder minskar och förebygger vi aktivt olyckor / incidenter i våra produktionsanläggningar.
  • Vi hjälper våra kunder i deras miljöarbete genom att ge goda råd och erbjuda hållbara lösningar.
  • Vi följer gällande lagar och är väl förberedda på framtida miljökrav
  • Vi klargör miljöansvaret och miljöinnehållet och omfattningen av vår organisation.
  • Vi stimulerar våra medarbetares engagemang för miljöarbete genom att bidra till att öka allas kompetens inom området.
  • Vårt miljöarbete utförs systematiskt baserat på ett processorienterat operativsystem.
  • Vi beskriver och värderar större beslut, vilka konsekvenser de kan få för hälsa och arbetsmiljö, tidigt i fasen av planering och upphandling.
BEWiSynbra will lead the change

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021