Ur miljösynpunkt anser vi att utvinning av resurser (gas, olja och el) och transport är det viktigaste området för oss att arbeta med.

Även områden som – återvinning, avfallshantering osv. står högt på agendan.

Den största miljöpåverkan kommer från BEWiSynbras utvinning av råvaror och från energiförbrukning. Våra koldioxidutsläpp från energiförbrukning är mellan 0,10 och 1,99 kg per kilo producerad EPS.

Vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom att använda hållbara transporter för våra produkter, använda miljöcertifierade transportbolag samt samordna transporter mellan våra länder.

Vi försöker att kontinuerligt använda material mer effektivt för att minska råvaruavfall och avfall i produktionen. Vi erbjuder kundanpassade och nästan viktlösa förpackningar som gör transporten mer effektiv. I de flesta fall har den tekniska förpackningen samma livslängd som den produkt den är avsedd för.

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021