Research and Development engineer

The R&D engineer is mainly responsible for the operation and development of the pilot scale polymerization reactor and EPS converting equipment. The R&D engineer operates also the laboratory scale reactors and actively participates in production scale test runs.

To be successful in the position you will need the following skills

 • Bachelor’s degree in chemistry, process or materials engineering or solid experience in development work in the same fields.
 • Innovative and active attitude.
 • Capability to do independent and precise “hands on” development work.
 • Ability to work in English. Knowledge in Finnish and Dutch languages is a benefit.

BEWiSynbra RAW Oy offers

 • You will become part of the Europe’s biggest and the fastest growing EPS concern, which has ambitious targets for recycling and sustainability.
 • Intelligent and passionate R&D colleagues ready to support you.
 • A flexible organization where you can truly influence on your own work.
 • The opportunity to be involved in saving the planet together with the R&D team and the entire BEWi organization by recycling and developing EPS – the world’s best insulation and packaging material.

For additional information please call
Ville Nurminen, tel. +358 (0)20 7620 257, 12.11. at 11-12 and 17.11. at 9-10
Sanja Korpi, tel. +358 (0)20 7620 255, 6.11. at 8-16, 11.11. at 8-16 and 19.11. at 8-16

Please send your application, cv and salary request on 23 November at the latest by email to susanne.sahlberg@bewisynbra.com.


BEWiSynbra RAW Oy is situated in the Kilpilahti Industrial area and a part of the successful and growing BEWiSynbra Group, which is one of the leading producers and product developers of EPS (expandable polystyrene) in Europe.

BEWiSynbra Group supplies products for the thermal insulation needs of the construction and packaging industries and takes care of the entire production process from raw material production to finished products. The Group operates in six different countries with a total of 38 factories and about 1400 employees.

BEWiSynbra RAW produces EPS, which is used as raw material in the construction and packaging industry. The company employs about 80 people and the turnover is about 120 M€.


Haemme tutkimus- ja kehitysosastolle vakituiseen työsuhteeseen

Tutkimus- ja kehitysinsinööriä

T&K-insinööri vastaa pääsääntöisesti pilot-mittakaavan polymerointireaktorin sekä EPS-työstölaitteiden operoinnista sekä niiden kehittämisestä. T&K-insinööri operoi myös laboratoriomittakaavan reaktoreita sekä osallistuu aktiivisesti tuotantomittakaavan koeajoihin. Tärkeä osa työnkuvaa on yhteistyö Alankomaiden T&K-osaston kanssa.

Työssä menestyminen vaatii seuraavia taitoja:

 • Insinöörin koulutusta kemian-, prosessi- tai materiaalitekniikan alalta tai vankkaa kokemusta kehitystyöstä samoilta aloilta.
 • Innovatiivista ja aktiivista asennetta.
 • Valmiuksia itsenäiseen ja tarkkuutta vaativaan käytännön kehitystyöhön.
 • Edellytyksiä työskennellä englannin kielellä. Suomen- ja hollanninkielen taito lasketaan eduksi.

BEWiSynbra RAW Oy tarjoaa:

 • Pääset osaksi nopeasti kasvavaa Euroopan suurinta EPS-konsernia, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden osalta.
 • Kekseliäät ja intohimoisesti kehitystyöhön suhtautuvat kollegat valmiina tukemaan työtäsi.
 • Joustavan organisaation, jossa aidosti pääset itse vaikuttamaan omaan työhösi.
 • Mahdollisuuden olla mukana pelastamassa maapalloa yhdessä T&K-tiimin ja koko BEWi-organisaation kanssa kierrättämällä ja kehittämällä EPS:ä – maailman parasta eriste- ja pakkausmateriaalia.

Lisätietoja tehtävästä antaa
Ville Nurminen, puh. 020 7620 257, 12.11. klo 11-12 ja 17.11. klo 9-10
Sanja Korpi, puh. 020 7620 255, 6.11. klo 8-16, 11.11. klo 8-16 ja 19.11. klo 8-16

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 23.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen susanne.sahlberg@bewisynbra.com.


BEWiSynbra RAW Oy kuuluu menestyksekkääseen ja kasvavaan BEWiSynbra Groupiin, joka on yksi Euroopan suurimmista EPS- tuotteiden valmistajista ja tuotekehittäjistä.

BEWiSynbra Group toimittaa tuotteita rakennus- ja pakkausteollisuuden lämmöneristämisen tarpeisiin ja huolehtii koko tuotantoprosessista raaka-aineen tuotannosta valmiisiin tuotteisiin. BEWiSynbra Group toimii yhteensä kuudessa eri maassa, kaikkiaan 38 tehtaan ja n. 1400 työntekijän voimin.

Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva BEWiSynbra RAW valmistaa vaahdotettavaa polystyreeniä (EPS, expandable polystyrene), jota käytetään raaka-aineena eriste- ja pakkausteollisuudessa. Yhtiö työllistää n. 80 henkilöä
ja liikevaihto on n. 120 M€.

Instagram

 • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021