EPS som materiale veier betydelig mye mindre enn papp, tre eller metall.

noe som innebærer lavere utslipp av CO2 og lavere transportkostnader.

I Norge kaster hver av oss 42,5 kilo mat i året.

Matsvinnet kan reduseres ved å øke holdbarheten, så maten holder seg fersk hele veien til middagsbordet.

Det store matsvinnet fører til større utslipp av CO2, enn det emballasjen gjør.

Det er derfor viktig å pakke maten riktig under transport.

Det viktigste er en fersk råvare

Det spiller liten rolle om emballasjen som brukes ikke inneholder plast, dersom 
produktet blir dårlig og må kastes før bruk.

Er det riktig å gå på bekostning av råvarens holdbarhet, for på kort sikt å si at man bruker et mer miljøvennlig alternativ? For oss er ikke dette holdbarhet!

EPS reduserer matsvinn og er 100% gjenvinnbart

Vi har sett på fordeler og ulemper ved bruk av EPS, og resultatet er at EPS er mer bærekraftig over et langsiktig perspektiv. Derfor vil vi fortsette med EPS, siden vi er opptatt av å redusere matsvinnet. Til syvende og sist er det råvaren som er viktigst.

Korte løsninger er ikke sirkulære

For å øke bevistheten og holdningene rundt plast, har vi lansert UseReUse.
Her er målet å spre kunnskap om at EPS er 100% gjenvinnbart,
og at plast er et bærekraftig materiale når det brukes riktig.

For oss er kortsiktige løsninger ikke sirkulære. Derfor samler vi inn og resirkulerer flere tusen tonn fiskekasser og annen EPS-emballasje, så de kan bli til ny emballasje – igjen og igjen.

Vi har et stort sortiment på lager for øyeblikkelig levering

100% gjenvinnbart

Lav egenvekt

Lang holdbarhet

Høy isoleringsevne

98% luft og 2% plast av typen polystyren

Kostnadseffektivt

Resistent mot fukt og mugg

Lukt og giftfri

Ønsker du å vite mer om EPS og hvordan vi arbeider? Kontakt oss

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021