BEWiSynbra Circular ble lansert i oktober 2018 og er et viktig strategisk skritt mot å nå våre bærekraftige mål.

Ved å etablere BEWiSynbra Circular, vil vi bidra til å lede endringen mot en sirkulær økonomi for EPS-industrien. BEWiSynbra Circular er ansvarlig for innsamling og gjenvinning av EPS-materiale til konsernet, og har definert et ambisiøst årlig mål på 60 000 tonn resirkulert EPS.

Målet vårt er å gjøre BEWiSynbra til den mest pålitelige aktøren når det gjelder bærekraft og resirkulering. Vi vil sette standarden for bærekraftig atferd i vår bransje.

For å øke bevisstheten og endre det generelle synet på EPS – Vi har lansert initiativet Use – ReUse.

Med introduksjonen av Use – ReUse, prøver vi å sette en ny industristandard for EPS-innsamling og gjenvinning og å spre meldingen om at «EPS er 100% resirkulerbar».

Bruk – ReUse vil gjøre folk mer bevisste og samtidig tilby en løsning for innsamling og gjenvinning på alle nivåer. Det er et langsiktig prosjekt. Vi prøver å endre folks atferd, og det tar tid.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.usereuse.com

Instagram

  • Loader

Youtube

Laddar

© BEWiSynbra Group 2021